Phần mềm quản lý nhân sự | Fast HRM Online

Công Nghệ#phầnmềmquản lýnhânsự #phầnmềmquản trịnhânsự #phầnmềmquảnlýnhânsựonline #FastHRMOnline

Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, có thể làm việc online mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị.
Fast HRM Online hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
▶ Đăng ký kênh Phần mềm FAST để xem các video hữu ích:
▶ Fanpage:
▶ Website: www.fast.com.vn
▶ Xem thêm nội dung về phần mềm quản lý nhân sự Fast HRM Online:

Nguồn: https://baogiaxevn.com/

Xem thêm bài viết khác: https://baogiaxevn.com/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *